• Voormalige Bank van Belgisch Congo 17.500 m² 

  •   Gebouw op de monumentenlijst sinds 2001

Opdrachten FMiD

Aanbesteding 

Opstellen van een lastenboek gevolgd door een aanbesteding om een technische dienstverlener in te schakelen voor het onderhoud van de speciale technieken van een gebouw in renovatie.

Implementatie van een uitgebreid servicecontract.

Opvolging van de installaties / maintenance surveyor

Regelmatige controle van de werking en van de regeling van de technsiche installaties en opvolging van de kritische alarmen.

Maximale prestaties van de installaties, zowel wat betreft comfort als verbruik (opvolging van het onderhoud).

Technische ondersteuning/bijstand

Technische bijstand aan de klant en het onderhoudsbedrijf bij verbeteringsprojecten of complexere problemen en storingen.