Correctief onderhoud

Een efficiënte reactie van onze ingenieurs, kan niet alleen uw probleem snel oplossen maar kan een verergering voorkomen alsook vroegtijdige slijtage of een complete uitval van uw installaties.

Het correctief onderhoud bestaat voornamelijk uit het opvolgen en het coördineren van correctieve acties die voortvloeien uit de opvolging van de installaties, uit rapporten van geaccrediteerde instanties of uit de inspecties die wijzelf on-site uitvoeren.

Meer weten over opvolging van de installaties

Volgend op storingen, defecten of wederkerende incidenten, omvat het correctief onderhoud de opstart, de opvolging en de analyse van de interventies welke uitgevoerd worden door de dienstverlener.

Zodra een probleem wordt vastgesteld, zal de beheerder van de installaties de nodige offertes aanvragen en deze analyseren teneinde de beste interventie voor te stellen.

De beheerder zal vervolgens de volledige uitvoering van deze interventie nauw opvolgen.

Indien nodig, geeft hij de gepaste expertise aan de onderaannemers door om complexe problemen en storingen te kunnen ontrafelen.

Door het beheer van uw installaties toe te vertrouwen aan onze ingenieurs, geniet u bovendien ook van het uitgebreid netwerk aan fabrikanten en installateurs dat zij reeds vele jaren onderhouden.

Meer weten over correctief onderhoud ?