"De" beheerstool bij uitstek

Door het groot aanbod aan gratis modellen op het internet is het tegenwoordig verleidelijk te besparen op professionele hulp voor de opstelling van een lastenboek. Een goed opgemaakt lastenboek is echter “de” beheerstool bij uitstek.

Het opstellen ervan vermijdt de valkuilen van een contract dat door de exploitant in zijn voordeel opgemaakt wordt.

Onze tool is daarenboven steeds in evolutie dankzij nieuwe ervaring.

Onze ervaring, een garantie voor evenwichtige contracten 

De formalisering van het lastenboek bepaalt de te bereiken doelstellingen door middel van SLA's en KPI’s, opgesteld in functie van de omvang van het project.

Het gaat erom het project aantrekkelijk te houden voor de markt door eerlijke normen op te leggen.

Het vinden van de juiste balans tussen de omvang van het project en de administratieve/technische vereisten vergt enige marktkennis.

Elk gebouw heeft nood aan specifieke diensten. Dankzij onze jarenlange ervaring, zijn wij als studie- en adviesbureau steeds op de hoogte van de beste toepassingen, normen en decreten. 

Voor een objectieve beoordeling van de dienstverlening 

Het lastenboek voorziet een samenvattend rapport dat tijdens operationele vergaderingen een zelfbeoordeling van de exploitant induceert met een voelbare impact op de kwaliteit van de dienstverlening.

Ter bescherming en naleving van de verplichtingen, maakt het lastenboek het mogelijk financiële sancties op te leggen in geval van aanhoudende ondermaatse prestaties.

Aangezien elk gebouw zijn eigen specifieke noden heeft, is het duidelijk dat het opstellen van het lastenboek een zekere ervaring vereist maar door het aanbrengen van de nodige kennis, heeft deze beheerstool een positieve invloed op de kwaliteit van de dienstverlening.

Meer weten over lastenboeken ?